Tréning so šampiónom v gréckom boxe Eftimís Sionis

Tréning so šampiónom v gréckom boxe Eftimís Sionis

Dnešným tréningom v telocvični sme zakončili druhú fázu offseason. 
Prvou fázou boli tréningy vonku, ktoré sa skladali z behu a bicyklovanie.
Druhou fázou boli tréningy v telocvični, ktoré sa skladali s kompenzačných a silových cvičení.
Perličkou v druhej fáze bola pre našich hráčov návšteva fyzioterapeuta, ktorý hráčov prezrel a každému poradil kompenzačné cviky na základe zistenej disbalancie postúry. Na záver si každý hráč ešte užil polhodinovú masáž o ktorú sa postarali študenti Zdravotnej školy v Skalici.
Záver tréningu patril motivačným a pochvalným slovám trénera a decká sa navzájom pohostili prinesením upečených vianočných dobrôt.
Ešte musím spomenúť, že dnešný tréning sme deťom spestrili boxerskymi prvkami a drillmi o ktoré sa postaral šampión v gréckom boxe
Eftimís Sionis. Dik kámo, decká boli nadšené
Po prázdninách začíname tretiu fázu a to 7.1. o 17.30.
Krásne Vianoce praje Baseballový klub Outmen Skalica

[/html][/fluid]